Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları

Gizlilik Politikası
İşbu Gizlilik Politikası temel olarak;
TAHİNCİOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ("Tahincioğlu" veya "Şirket") tarafından işletilen işbu internet sitesi (“Site”) Tahincioğlu, bağlı şirketleri ve iştirakleri tarafından ne tür veriler topladığını, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığını ve Şirket'in verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, Şirket'in işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.


Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz? Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Siz ziyaretçilerimize daha iyi hizmet verebilmek; sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak ve Site'nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, ilgi alanlarınız da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verilerinizi işlemekteyiz.
Bu veriler haricinde, Site ziyaret sıklığı ve zamanları, ziyaret edilen ürün sayfalarının istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmakta ve işlemekteyiz.
Bu verileri işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.
Veri bankasında topladığımız birtakım verilerinizi, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmaları için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmaktayız.
Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak amacıyla işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerle (çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri sunan şirketlerle) ve kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak devlet mercileri ile paylaşabiliriz. Şirket, Site'yi ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Şirket'in yasalar karşısındaki yükümlülüklerin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Şirket, kanuni olarak saklaması gereken ziyaretçi bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte ziyaretçilerin her zaman kendileriyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme hakları saklıdır.
Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket'in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği Palladium Tower, Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 Kat.41 34746 Ataşehir - İstanbul adresine yazılı başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin;
• herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
• kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
• kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
• kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
• kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
• kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket'in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
• Şirket'ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
• kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
• kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.


Kişisel Verileriniz Ne Süreyle Saklanmaktadır?
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?
Şirket, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Şirket, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.
Şirket, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirket'in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.


Değişiklikler
Şirket, işbu Gizlilik Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların Site'de yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz ziyaretçilerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Her türlü istek, beklenti ya da öneriniz için iletişim formunu doldurun, size geri dönelim.