Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları

Site Kullanım Şartları ve Gizlilik Bildirimi
TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.Ş (bundan böyle “TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul” olarak anılacaktır.) webde geçirdiğiniz süreyi en güvenli ve rahat şekilde tamamlamanız amacıyla gerekli ortamı sunmak için çalışmaktadır.

Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması
TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul, kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır.
Bu veriler zaman zaman kullanıcının ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz konular, içerikler, farklı hizmet ve çalışmalardan kullanıcıyı haberdar etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu kullanımlar sadece TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul tarafından kullanılmakta, saklanmakta ve yine TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul aracılığıyla size ulaştırılmaktadır.
Servislerimizden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul, yukarıda yer alan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
“TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul web sitesi” veya “Web Sitesi”; TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul’e ait tüm ana ve alt web siteleri anlamını taşımaktadır.
Lütfen TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul web sitesi ve bu şirkete bağlı tüm web sitelerini kullanmadan önce aşağıdaki kullanım şartlarını okuyunuz. Bazı alt web sitelerimiz için ek kullanım şartları genel kullanım şartlarıyla beraber geçerlidir.

Site Kullanım Şartları
İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul ve/veya TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul Web Sitesi’ndeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul ‘ün yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
Şu kadar ki; Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi’nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntülerle , TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının başkaca web sitelerinde kullanımı, web, posta, mobil site vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından, TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internetin genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul’ün hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.
TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.
Web Sitesi’nde yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Belirli amaçlar için sadece bu bilgiler temel alınamaz ve bu bilgilerin doğruluğu ya da eksiksiz olması konusunda hiçbir beyanat ya da garanti verilmemiştir. Web Sitesi’nde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı, TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul’ün hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.
Web Sitesi’ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, Web Sitesi’nde yazılı bulunan bu ibarelerin, TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul’e ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193’e uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkisine sunulacağı, TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul tarafından beyan ve işbu Web Sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

Telif Hakkı
Web Sitesi’ndeki bütün metinlerin, görüntülerin, seslerin, yazılımların ve diğer malzemelerin her türlü telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları TAHİNCİOĞLU Holding, TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul ve bağlı şirketlerine aittir. Bağlı şirketlere yönelik referanslar, TAHİNCİOĞLU Holding’in bütün üyelerini kapsayacaktır.
Web Sitesi’ndeki tüm ticari markalar da TAHİNCİOĞLU Holding, TAHİNCİOĞLU Gayrimenkul ve bağlı şirketlerine aittir.

Yasal Düzenlemelere Uygunluk
Web Sitesi ve iş ortakları, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket etmez. Verileriniz yasal mevzuata uygun olarak korunacaktır.

Kişisel Verileri İşlenen Kişilerin Hakları
İşbu politika kapsamına aykırı olarak kişisel verileri işlenen kişilerin, kendileriyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini, verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri, verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu, verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
Web Sitesi’ne erişim ve sitenin kullanımı, yukarıdaki koşullara ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Her Hakkı TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL ‘e aittir ©

Please fill up the information form for any further needs, expectations or suggestions, and we will call you back.